กองหนังสือเดินทาง อาคารศูนย์วัฒนะธรรม ชั้นใต้ดิน

งานรื้ออาคาร