กรมสรรพสามิต ราชวัตร งานตกแต่งปรับปรุงสถานที่โครงการศูนย์บัญชาการกรมสรรพสามิต สำหรับงานแสตมป์สรรพสามิต กรมสรรพสามิต